Эта страница была перемещена на новый адрес:
https://www.literaturus.ru/2020/07/kratkoe-soderzhanie-prestuplenie-i-nakazanie-pereskaz-sjuzhet-v-sokrashhenii.html .